subota, prosinca 16, 2006

Terza lettra

Treće pismo
upućeno Papi Benediktu XVI
Movimento internacional
Somos-Iglesia
Movimento Internacional
Nόs somos Igreja
Movimento Internazionale
Noi siamo Chiesa
Mouvement international
Nous sommes Eglise
Internationale Bewegung
Wir sind Kirche
International Moviment
We are Church

Chair: Raquel Mallavibarrena
Penuelas 17
28005 Madrid
SPAIN
Tel.: +34-649332654
eMail: rmallavi@mat.ucm.es
Madrid/Munchen, 23 studenog 2006.


Njegovoj Svetosti Papi Benediktu XVI, dragi brate zajedničke vjere u Kristu,
u srpnju 2005. te u istom mjesecu 2006., mi,
kao živi dio Naroda Božjega i kao članovi međunarodnog pokreta “Mi smo Crkva”, pisali smo Vam zamolivši Vas za privatnu audijenciju. Na naše prvo pismo, datirano u srpnju 2005., nije stigao nikakav odgovor. Na drugo pismo, poslano u srpnju 2006., stigao je slijedeći odgovor: “Državni Tajnik je napomenuo Apostolskoj nuncijaturi u Njemačkoj da vam priopći kako vašoj molbi nažalost ne može biti udovoljeno. Vi kao i ostali članovi pokreta, u svakom trenutku, možete voditi konstruktivni dijalog glede aktualnih pitanja i problema Crkve sa Biskupima i Svećenicima biskupija i župa koje su pravno priznate.”

Zadnjih jedanaest mjeseci vodili smo dijalog sa Biskupima i Svećenicima glede pitanja i problema od nas predstavljenih a koji se tiču Crkve, ali svaki put nam je bilo napomenuto kako se navedeni problemi ne dotiču njihove odgovrnosti, nego odgovornosti Vatikana i Univerzalne Crkve.

Uvjereni kako za Vašu Svetost imaju veliku važnost karizme u Crkvi te stoga što želimo surađivati sa Vašom Svetosti i našim Biskupima glede poduzimanja odvažnih i efikasnih aktivnosti koje bi mogle riješiti tolike pastoralne probleme, ljubazno šaljemo upit – po treći put i to o desetoj godišnjici utemeljenja Međunarodnog pokreta “Mi smo Crkva” - za privatnu audijenciju kako bi mogli započeti otvoreni i konstruktivni dijalog. Samo ukoliko bi svi mi, crkvena hijerarhija i Narod Božji, radili zajedno, u uskoj povezanosti i sa duhom konstruktivnosti, tada bi se uspješno mogli suočiti sa izazovima koji su pred nama.

Srdačno

Raquel Mallavibarrena
Christian Weisner

za Međunarodni pokret “Mi smo Crkva”

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.