Program

APEL NARODA BOŽJEGA

1. O onome što se tiče sviju trebaju donositi odluku svi.
Ovaj antikni eklezijalni princip nije uvažen. Zbog toga mi tražimo:

● postavljanje struktura za permanentnu komunikaciju i dijalog, na biskupijskoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini kako bi različite komponente naroda Božjega, bez uskraćivanja, mogle diskutirati, u slobodi i u osluškivanju Riječi Božje, o svim problemima koji se tiču Crkve;

● stvarnu mogućnost sudjelovanja svake lokalne crkve (biskupije) u izboru vlastitog biskupa.

2. Jedan je učitelj vaš a svi ste vi braća (Mt 23,8)

U svjetlu ove poruke tražimo:

● prevladavanje podjeljenosti između "klerika" i "laika" glede suodgovornosti u crkvi;

● otvoreno suočavanje u svjetlu Svetog Pisma kako bi se postiglo potpuno sudjelovanje žena u crkvenim službama

3. Vi ste narod Božji (1Pt 2,10)

U ovoj perspektivi tražimo:

● priznavanje prava zajednicama slaviti euharistiju i animirati vlastitu vjeru u mnogostrukosti koja neće biti ograničena pravilima i povjesno odrđenim kanonima;

● S obzirom na celibat: neka se svećenicima da sloboda izbora, s obzirom da veza između celibata i svećeničke službe propisana aktualnim crkvenim zakonom nema niti biblijsko niti dogmatsko utemeljenje

4. Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan (Lk 6,36)

Dosljedni pozivu, prema kojem na prvo mjesto stavljamo prihvaćanje i razumijevanje u odnosu na marginaliziranje i osudu, ukazuje se potrebnim:

● razmotriti praksu i norme koje isključuju rastavljene i ponovno oženjene iz euharistije;

● vratiti u službu zajednici oženjene svećenike

5. Muško i žensko stvori Bog. I vidje da je stvar dobra (Post 1, 27-31)

Stvaranje i ljudska seksualnost Božji su dar svakoj osobi zbog čega se ističe prednost ljubave nad "zakonom prirode". Zbog toga tražimo:

● slobodu savjesti na području reguliranja poroda

● nadvladavanje svake diskriminacije u odnosu na homoseksualne osobe

6. Ogladnjeh i dadoste mi jesti (Mt 25,35)

Vjernost Evanđelju nalaže dosljedno zauzimanje katoličke Crkve, a u ekumenskom bratstvu sa ostalim Crkvama - za mir, pravdu i očuvanje prirode. Crkva u tom smislu mora dati konkratni doprinos, i to kao Crkva ponizna, siromašna,  hodočasnička, svrstana uz bok marginaliziranih, potlačenih i svih koji se bore za humaniji i solidarniji svijet ukazujući na nepravdu trenutnog ekonomskog sustava koji je uzrok siromaštava mnogih.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.